Edukacja w Polsce i na świecie,  Szkoła

Współczesna matura

Obecnie egzamin maturalny wygląda o wiele inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Uległ zmianie zakres wiadomości, które do tego egzaminu trzeba opanować, a także system nauczania do egzaminu maturalnego. Bierze się to między innymi z reformy edukacji, która utworzyła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.

Dlatego przygotowania do matury powinny zamknąć się w krótszym czasie. Wielu ludzi jest zdania, że stary system jest bardziej korzystny, a matura starego typu była testem na o wiele wyższym poziomie. Nie jest to w stu procentach prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na sprawdzanie innego rodzaju zdolności niż stara matura. Kolejną różnicą było powstanie szerokiego wyboru pomocy typowo do matury typu „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie potrzebnej wiedzy poza murami szkoły.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, zazwyczaj za przykład podaje się maturę z polskiego. Egzamin ustny z języka polskiego odbiega bowiem w znaczny sposób od swojej poprzedniej wersji. Kiedyś polegał on na losowaniu zagadnień z udostępnionej puli, a później na ustnej odpowiedzi na pytania. Obecnie egzamin maturalny z języka polskiego polega na samodzielnym stworzeniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są podawane przez wychowawców, uczniowie mogą także wymyślać swoje, które muszą zostać zatwierdzone. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed komisją, najlepiej z zastosowaniem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plakatów i tak dalej.

Przygotowania do matury

Dzisiejszy system edukacji w większości przypadków skutkuje tym, że w liceum liceum prywatne Warszawa przez dwa lata realizowany jest standardowy program zajęć, a dopiero w trakcie trzeciego roku zaczynają się przygotowania typowo maturalne. W tym celu organizuje się różnorodne lekcje dodatkowe z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Poza tym można także korzystać ze specjalnych opracowań, których powstaje coraz więcej z rozmaitych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, zwłaszcza że obecnie jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się też na korzystanie z korepetycji w celu poprawienia swojego poziomu z różnych dziedzin.