Współczesny egzamin maturalny

Aktualnie egzamin maturalny przebiega zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres tematów, które do tego egzaminu należy opanować, jak również system nauczania do matury. Bierze się to między innymi z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a do tego skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.
Z tej przyczyny przygotowania do matury muszą zamknąć się w krótszym okresie czasu. Wielu ludzi twierdzi, że poprzedni system był lepszy, a matura starego typu była egzaminem na dużo wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innych umiejętności niż egzamin starego typu. Inną różnicą jest ukazanie się szerokiego wyboru opracowań typowo do matury w rodzaju „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie potrzebnych wiadomości poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury
Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, zwykle za przykład podawany jest język polski. Egzamin ustny z języka polskiego różni się bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości. Niegdyś opierał się on na losowaniu zadań z podanego zestawu, a później na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Aktualnie matura z tego przedmiotu polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są proponowane przez wychowawców, młodzi ludzie mogą również wymyślać swoje, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z zastosowaniem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plakatów i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Obecny system edukacji w większości przypadków owocuje tym, że w liceum w ciągu dwóch lat realizuje się typowy program lekcji, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo maturalne. W tym celu organizuje się różnorodne zajęcia dodatkowe z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Poza tym można także korzystać ze specjalnych opracowań, których powstaje bardzo dużo z różnych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, w szczególności że aktualnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się również na korzystanie z korepetycji dla poprawienia swojego poziomu z różnych przedmiotów.