Edukacja w Polsce i na świecie

Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, którymi odróżnia się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które opiera się na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca musi uznać zespół pewnych, klarownych cech, jakie odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki tworzą zależności między wyrażeń, które są wyrażane w formie przypominającą działania matematyczne. Wyrażenie przybiera zarówno formę słowną, jak i matematyczną.

Chcesz pogłębić swą wiedzę z tego zagadnienia? Służymy pomocą. Trzeba wejść na nową witrynę i tam dowiedz się więcej hotel ze spa zakopane szczegółów.

Ważne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozważać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wówczas, gdy obie części składowe są prawdą. Można to zaprezentować z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe zdanie także będzie fałszywe.

Niezwykle istotną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Poszczególne nazwy można negować. Patrząc nafunkcje logiczne, w tym funkcję negowania i to w jaki sposób wciela się ją w życie, można powiedzieć, że wskazana nazwa może podlegać zaprzeczeniu. W logice możemy używać tak zwanej potrójnej, jak i podwójnej – czyli standardowej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie znaczący w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod lupę nie tylko desygnaty, ale przede wszystkim różne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Biorąc pod lupę funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba pewien zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy. Więcej o logice na .