Nasze prawo

Szukasz specjalistycznej księgarni prawniczej? Zapraszamy do czytania!

Zdefiniowanie prawa sprawia problemy nie tylko prawnikom. Załóżmy więc, że ilu prawników – tyle definicji prawa. Jednak prawo powinno być jasne i nie pozostawiać niedomówień ani luk umożliwiających jego dowolną interpretację lub omijanie go. Niestety w Polsce tworzeniem prawa zajmują się nie prawnicy a politycy, co często skutkuje kiepskim poziomem aktów prawnych. Gdyby parlamentarzyści pragnęli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa to księgarnia prawnicza jest miejscem, które powinni odwiedzić.

Pisząc o polityce nie sposób pominąć ważnego działu prawa, jakim jest prawo administracyjne. Najważniejsze sprawy, których dotyczy ten dział to między innymi: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura czyli niemal wszystkie dziedziny naszego życia.

Będąc przy administracji należy wspomnieć o zamówieniach publicznych. Różnego rodzaju przetargi powinny być rozstrzygane w zgodzie z prawem. Przepisy te opisuje prawo zamówień publicznych. Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu powinniśmy się z tym prawem najpierw zapoznać.

Innym istotnym dla działania państwa działem prawnym jest prawo bankowe. Dzielimy je na prywatne prawo bankowe, które reguluje stosunki banków z klientami oraz publiczne prawo bankowe, regulujące działanie instytucji bankowych. Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

Gdyby nie funkcjonowałoprawo budowlane to na nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Bo czy ktoś potrafi sobie wyobrazić jak wyglądałoby nasze otoczenie gdyby każdy budował co chce i gdzie chce? Ja wole sobie tego nie wyobrażać…

Dla zwykłego Kowalskiego najważniejsze może się jednak okazać prawo cywilne. Najważniejszym zapisem jest tu zasada równości podmiotów wobec prawa. Żadna ze stron nie ma prawa narzucić nikomu swojej woli. Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami fizycznymi.

Z drugiej strony prawo (zobacz poradnikprzedsiebiorcy.pl) podatkowe powinno przyciągnąć naszą szczególną uwagę. Bo kto nie chce płacić niższych podatków? Znając normy prawne możemy nie tylko zaoszczędzić pieniądze ale także uniknąć konsekwencji niestosowania się do prawa.

Handel i stosunki gospodarcze reguluje prawo gospodarcze. Zawarte w nim zapisy pomogą nam dochodzić swoich praw przed sądem w wypadku spotkania nieuczciwego przedsiębiorcy – czytaj tutaj.

Każdy powinien wiedzieć jakie zapisy zawiera kodeks karny, gdyż za złamanie tych przepisów jesteśmy ścigani „z urzędu” w przeciwieństwie do prawa cywilnego. Prawo karne chroni każdego z nas przed zachowaniami aspołecznymi.

majesty of law

Autor: Mike Licht
Źródło: http://www.flickr.com

Stosunki prawne pomiędzy krajami i wspólnotami reguluje z kolei prawo wspólnotowe. Gdyby nie te przepisy, wymiana towarów i usług pomiędzy różnymi państwami byłaby niemożliwa. Ściganie niebezpiecznych przestępców również byłoby utrudnione bez współpracy wielu państw.

Najważniejsza jest rodzina. Niestety nie każdy potrafi to zrozumieć i zadbać o swoich najbliższych. Aby chronić pokrzywdzonych przez własną rodzinę stworzono prawo rodzinne. Przepisy te mówią między innymi o tym komu przysługują prawa rodzicielskie w przypadku złej opieki nad dziećmi.

W dzisiejszych czasach gdy dużo firm nie radzi sobie na rynku i upada, do głosu dochodzi prawo upadłościowe i naprawcze. Zawarte w nim przepisy mówią jak rozdysponować majątek upadłej firmy oraz jakie prawa przysługują załodze.

Inną gałęzią prawa jest prawo czekowe. Dowiemy się z niego jaką wartość prawną mają papiery wartościowe takie jak weksle i czeki. Zawarte w nim przepisy pomogą nam dochodzić swoich praw w przypadku niewypłacalnych kontrahentów.

Nie ważne jaka gałąź prawa nas interesuje, zawsze chcąc załatwić jakaś sprawę musimy wypełnić formularz lub pismo. Czasami wzory takich pism są ciężko dostępne. Na szczęście w internecie znajdziemy wzory umów, które przydadzą nam się w urzędach i innych instytucjach.

Widzimy, że temat prawa jest bardzo szeroki i potrzeba wielu lat żeby go dokładnie poznać. Zawsze warto pogłębić wiedzę aby rozwijać się i nie pogubić się w dzisiejszym świecie. Jeśli pragniesz być na bieżąco z obowiązującym prawem to wejdź koniecznie na stronę