Edukacja w Polsce i na świecie

Rzeczywista królowa nauk

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak kontakt z tą dyscypliną w późniejszych etapach przyswajania wiedzy. Większość zasadniczych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki. Logika jest podstawowym instrumentem prowadzenia badań wykorzystywanym zarówno przez matematyków, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści poznają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, z kolei studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych rozwijają swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Główne elementy:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są zapisywane w postaci przypominającą działania matematyczne. Wyrażenie może przybrać zarówno postać wyrazową, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wtedy można rozpatrywać zależności łączące zdania składowe. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy obie części składowe są prawdą.

Zazwyczaj o sprawach, które nam mogą się spodobać dowiedzieliśmy się na bazie opinii. Może tak będzie w tym przypadku, gdyż zapraszam do lektury (https://www.pitbike.pl/kategoria/154-pit-bike-mrf-supermoto) pokrewnego tekstu.

Można to przedstawić za pomocą dowolnie wybranego wyrażenia, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe zdanie także będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wiele osób uważa, że logika jest trudnym sposobem prezentowania zjawisk prostych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest nauką szeroko stosowaną chociażby przez naukowców prowadzących prace nad sztuczną inteligencją. Wpojenie syntetycznemu umysłowi podstawowych zasad, które dla zwykłego człowieka są dość oczywiste, jest bardzo czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Komputer obdarzony sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji pobieranych z otoczenia, musi być w stanie przeprowadzać zawiłe operacje.

Jak się bowiem okazuje, skopiowanie drogi ludzkiego rozumowania jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw różnorodnych zależności, takich jak zaprezentowany już iloczyn logiczny, czy implikacja. W rzeczywistości oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci urządzenia i przypisywanie im wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.