Przeszłość pocztówki w pigułce

Podobnie jak wiele epokowych odkryć, także pocztówka nie miała łatwego początku. W 1865 r. ówczesny Poczmistrz Berlina, Heinrich Stephan, zaproponował na Piątej Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe wprowadzenie kartonika dla otwartej korespondencji. Projekt ów, uznany wtedy za nazbyt śmiały odrzuciła dyrekcja Poczty Pruskiej. Dopiero gdy 4 lata później z analogiczną inicjatywą wystąpił profesor Emanuel Hermann, władze ją zaaprobowały. W ów sposób poczta austrowęgierska jako pierwsza zerwała ze zwyczajem zaklejonych listów wprowadzając tak zwaną kartkę korespondencyjną, której jedna strona przeznaczona była na korespondencję, natomiast druga miała znaczek oraz miejsce na adres.


kartki pocztowe
Niebawem na w ten sposób drukowanych kartkach do korespondencji zaczęły pojawiać się pierwsze zarysy a także teksty okolicznościowe. W tenże sposób narodziła się właściwa karta pocztowa. Z początku obrazy znajdowały się w rogu kartki, jednak z biegiem czasu zaczęły pochłaniać coraz to więcej miejsca. Od początku istnienia jedna ze stron określona była na adres oraz znaczek, natomiast na tekst, strona z widokiem. O ile nadawca nie chciał ingerować w obrazek, na tekst zostawało mu malutko miejsca, w wielu wypadkach musiał ograniczyć się do krótkich życzeń. Dopiero w 1904 roku, poczta odmieniła zasady i od tego czasu na jednej stronie lokowano obraz, a na drugiej znalazło się miejsce na korespondencję, przyklejenie znaczka i zaadresowanie. Zasada owa obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Obecnie z całą pewnością nie możemy stwierdzić, kto wydał pierwsze kartki pocztowe. Spór o pierwszeństwo toczyło już ponad sto lat temu kilkanaście miejscowości a także państw. Za najdawniejsze kartki pocztowe uważane są między innymi kartki publikowane w czasie wojny prusko - francuskiej w 1870 roku poprzez obydwie strony konfliktu, a również pochodząca z tego samego roku karta pocztowa Serba Petara Manojlovicia prezentująca smoka na tle zabudowy miejskiej, znana jedynie z przedwojennej reprodukcji. Własny akcent w historii pocztówki ma też Dolny Śląsk. Za jedne z najdawniejszych kartek na całym świecie uważane są kartki pocztowe przedstawiające najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę, datowane na 1873 rok - porównaj.

Dzisiaj pocztówki drukowane są na ogromną skalę. Trudni się tym poligrafia - zobacz http://grawipol.pl/.