Prawo autorskie

Rejestracja firmy i zarządzanie nią wymaga zaangażowania i oddania. Dotyczy szeregu zadań, które należy wdrożyć, aby funkcjonowanie organizacji było prawidłowe. Firmy, prowadzące działalność wymagają pomocy biegłych prawników, aby mieć pewność, że pod względem prawnym wszelkie procedury przebiegają prawidłowo.
prawo
Autor: Troy David Johnston
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby, podejmujące się prowadzenia działalności gospodarczej nie zawsze posiadają wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest bardzo absorbujące, dlatego prawie niemożliwe jest zajmować się bieżącymi sprawami firmy, a jednocześnie stale aktualizować swoją wiedzę w zakresie prawa. Z tego powodu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawniczych oraz fachowej obsługi księgowej. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Poza obsługą prawną kancelarie zajmują się również doradztwem. Ich oferta przede wszystkim dotyczy bieżącej i długookresowej obsługi obrotu gospodarczego, tworzenia różnego typu umów handlowych, koordynowania procesu negocjacji umów, zakładania oraz przekształcania przedsiębiorstw.Prawo autorskie chroni twórców przed bezprawnym zagarnięciem utworu oraz (zobaczysz tu) jego wykorzystaniem przez osoby trzecie. Zgodnie z ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz (przeczytaj więcej tutaj) programy komputerowe, plastyczne, muzyczne, wzornictwo przemysłowe. W zakresie usług świadczonych przez profesjonalnych prawników poszkodowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej i pozasądowej w przypadku, gdyby utwór został wykorzystany oraz rozpowszechniony bez jego zgody. Proponowana przez kancelarię usługa dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty, w których prawo autorskie odgrywa bardzo ważną rolę - instytucji kultury (muzeów, ośrodków kultury, filharmonii, ośrodków dokumentacji).

Prawo autorskie kancelaria trudnią się dochodzeniem roszczeń w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej. Posiadający bogatą, wieloletnią praktykę adwokaci świadczą usługi zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. W zakresie oferowanych świadczeń jest ochrona prawa autorskiego, w tym ochrona marki i znaków towarowych, oraz nazw handlowych i wzorów przemysłowych. Petenci mogą również korzystać z usług kancelarii prawnej w przypadku zawierania umowy o korzystanie z utworu, ustalania tantiem, dochodzeniu praw w razie gdyby nie dotrzymano warunków umowy oraz wielu innych. Dodatkowo kancelarie prawne oferują pomoc w zakresie prawa reklamy, prawa twórcy do programów komputerowych, produkcji filmowych i radiowych, ochrony danych w Internecie. Adwokaci zapewniają przedłożenie wymaganych dokumentów, które poświadczą prawo do utworu. Pełne udokumentowanie pozycji prawnej twórcy zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa ,a także gwarantuje wygraną na wypadek dochodzenia w sądzie swoich praw - sprawdź ofertę.