Nasze prawo

Podatek dochodowy, składki zusowskie, czyli obowiązki przedsiębiorcy

Działalność każdego przedsiębiorstwa oznacza nie tylko mnóstwo formalności z otoczenia firmy. Utrzymanie wpływów, rozdzielanie przelewów, utrzymywanie relacji z klientem – już odejmując te czynności razem wzięte, pracodawcy mają niewiele czasu na pozostałe działania.

Tym bardziej, gdy sprawa dotyczy składek odprowadzanych przez podatników do ZUS.Prawidłowe funkcjonowanie pracodawcy jest warunkowane korzystaniem lub niekorzystaniem przez niego z obowiązkowej kasy fiskalnej. O tym, czy ma on zwolnienie z kasy fiskalnej decyduje prowadzenie przezeń usług podlegających zwolnieniom. Listę usług zwolnionych od kas fiskalnych wystawia corocznie Minister Finansów. Priorytetowym zapisem prawnym, który wyjaśnia sprawę kas fiskalnych jest ustawa o podatku od towarów i usług, czyli kojarzony przez przedsiębiorców VAT. Prosty zapis już ponad 10-letniej ustawy wskazuje, że każdy podatnik sprzedający usługę innej osobie fizycznej, nieprowadzącej gospodarczej działalności, musi stosować w swojej ewidencji kasę fiskalną. Od 2011 roku obowiązek prowadzenia „wzbogacił się” o 32 rodzaje usług, co do których właściciele muszą regulować swoją kasę fiskalną.

Kasa fiskalna

Autor: kleuske
Źródło: http://www.flickr.com

Są to m.in. usługi z zakresu rekrutacji personelu, pogrzebowe, przechowania bagaży na dworach czy działania tłumaczeniowe. Naprawy w warsztatach dla samochodów nie podlegają pod kasy fiskalne (gdy sprawa dotyczy montażu części, sam zakup odpada), natomiast sprzedaż biżuterii, czy transport pasażerów przez prywatne busy – wszystkie te działania wymagają otwarcia kasa fiskalna. Szczegółowe opisy zwolnień i wyjaśnienia prawne (Poszukujesz porady prawnika? Sprawdź: artur żarnowski podział majątku) udostępnia się na stronach podatkowych.

Działalność przedsiębiorcy to ponadto regularne odprowadzanie składek. ZUS do odliczenia jest liczony w skali roku; może, ale nie wymaga uwzględniania dobrowolnych opłat chorobowych. Kluczowym wymiarem wpłat pracodawcy są ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy. Społeczne składki ZUS przedsiębiorcy obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Część płatników – zakłady budżetowe opłacają składki do piątego każdego miesiąca, samozatrudnieni właściciele do dziesiątego, a pozostali płatnicy do piętnastego. Niedopełnienie opłacania składek funduszowych, a także nieprzesłanie zeznań grozi karą grzywny do 5 tysięcy złotych.