Ograniczenia prawa własności

Posiadacz działki z zasady może z niej korzystać bez ograniczeń. Może więc na swej działce postawić budynek, prowadzić działalność gospodarczą czy inną - pod warunkiem dopełnienia warunków zapisanych między innymi w ustawie Prawo budowlane. Rzecz niby jest nieskomplikowana. Niestety życie jest czasami przewrotne, i potrafi skomplikować nawet najbardziej proste rzeczy.

parcela
Autor: Andy Arthur
Źródło: http://www.flickr.com
Wystarczy bowiem że nasza działka będzie w ten sposób usytuowana, że musimy pozwolić komuś na przejazd przez nią, gdyż w przeciwnym wypadku dla przykładu nasz sąsiad nie przedostanie się na swą działkę. Wszystko jest dobrze jeżeli z sąsiadem potrafimy się porozumieć, Józek przejeżdża - ot tak - i nikomu to nie wadzi.

Sprawa się gmatwa, gdy nasz kawałek ziemi sąsiaduje z przedsiębiorstwem, i tenże przedsiębiorca do prowadzenia swego biznesu potrzebuje korzystać z jakiejś części naszego gruntu. Ustanawia się wówczas tak zwaną służebność, to znaczy umowę pomiędzy dwiema stronami: właścicielem działki a inną osobą . (przykładowo przyzwolenie by przez pewną część mojego gruntu swobodnie przejeżdżać mogły auta sąsiadującego ze mną przedsiębiorcy). Jednakowo wygląda sytuacja, jeżeli trzeba użyczyć sąsiadowi prawa do używania studni zlokalizowanej na naszej parceli.

Najczęściej służebność bywa umową odpłatną. Tak jak każda umowa może zostać ona zawarta na sprecyzowany czas lub też bezterminowo. Ostania z nowelizacji Kodeksu Cywilnego wprowadziła termin tzw. służebności przesyłu, pojecie regulujące sytuację, kiedy firma wodociągowa - aby odpowiednio wykonywać swoje funkcje - musi wybudować na nie własnym gruncie przyrządy technologiczne. Służebność przesyłu jest zatem szczególnym przypadkiem zwykłej.

Przedsiębiorstwa energetyczne najczęściej próbują się powołać na zasiedzenie służebności przesyłu (warto dowiedzieć się więcej), by obniżyć koszty związane z użytkowaniem gruntu nie stanowiącego ich majątku. Jak wszystkie sprawy mające związek z prawem własności, są one nadzwyczaj zawiłe. Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zmierzają w kierunku ograniczenia prawa do zasiedzenia, jednak aby się bronić przed zakusami na nasz grunt w podobnych sprawach, dobrze jest zwrócić się do specjalistów zajmujących się sprawami o zasiedzenie służebności przesyłu.