Normy budowlane,  Prawo w sektorze budowlanym,  Przepisy budowlane

O jakich rzeczach powinno się pamiętać podczas podpisywania umowy na roboty budowlane?

Zawierając umowę na roboty budowlane musimy pamiętać o najważniejszych założeniach prawnych, jakie będą dla obu stron gwarancją poczucia pewności w wypadku jakichkolwiek uchybień. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których istnieje niebezpieczeństwo dużych strat finansowych lub też dużych kar pieniężnych. Do najważniejszych części, które muszą pojawić się w zapisie należy określenie rodzaju prawnego takiego dokumentu. Konieczne jest określenie w paragrafie, że umowa tyczy do jakiegoś skutku prac budowlanych, a nie tylko do starannego wykonywania prac.

prace budowlane

Autor: WOVOC
Źródło: http://www.flickr.com
W innych słowach należy określić cel budowy, sprecyzowany zakres działań, opisać dokładnie co ma zostać postawione i kiedy mają zakończyć się prace. W takich zapisach najkorzystniej jest skorzystać z umowy o dzieło. Niezmiernie istotnym składnikiem takiej umowy powinno także zostać wskazanie osób reprezentujących obie strony. Należy tutaj wskazać konkretnego przedsiębiorcę wraz z zaznaczeniem tego, czy strona umowy jest firmą czy osobą prywatną, spółką itp. Następnym bardzo ważnym elementem takiego dokumentu jest kaucja gwarancyjna (więcej: ). Dokładne opisanie kaucji oraz sytuacji, w jakich zostanie ona wypłacona jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W umowie takiego rodzaju powinien mieć miejsce również zapis mówiący o tym, z czyich materiałów realizowana jest inwestycja. W tym miejscu należy poza wskazaniem strony umowy odpowiedzialnej za zakup materiałów opisać szczegółowe koszty wszelkich towarów oraz koszty robocizny.

prawo, inwestycje, budowlane

Niezwykle ważna jest także cena.

Czy masz ochotę zgłębić swoją znajomość rzeczy na powyższy temat? Zatem mamy zamiar nakłonić Cię do naszych kolejnych wpisów – kliknij hiperłącze do strony (https://bmeters.pl/pl/rozliczanie_kosztow_zuzycia_wody_i_ciepla/180/).

Cena może być różnie nakreślona, często jest ona związana bezpośrednio z licznymi czynnikami prac i należy określić wszelkie zmienne, które mogą wpłynąć na opcjonalne zmiany w cenie. Prace budowlane zwykle dzielą się na kilka etapów. Warto więc wskazać w umowie dokładne terminy wszystkich etapów prac. Określając daty należy również określić dokładne konsekwencje finansowe nie dotrzymania warunków umowy. Równie ważny może się okazać sposób i forma płacenia za realizację wszystkich etapów umowy. Nie warto na pewno płacić za wszystko z góry.

Prawo oczywiście tego nie zabrania, ale patrząc wszelkie oszustwa dzikiego rynku usług budowlanych należy płacić wynagrodzenie w częściach po zrealizowaniu każdego etapu budowy. Na pewno trzeba również poznać ustawy prawa budowlanego (na temat tutaj).

Nie zwlekaj, a jeżeli zafascynował Cię omawiany temat, to odsyłam do tego serwisu (bmeters.pl/pl/wodomierze_i_liczniki_wody/245/). W tym miejscu odnajdziesz ciekawe wątki.

Trzeba znać najistotniejsze przepisy oraz ustawy prawo budowlane regulujące, bo jedynie tak zachowamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy tak potężnych inwestycjach.