Norma iso 14001

Szczególnie istotną na naszym polskim rynku normą zarządzania środowiskiem jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, który opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wtedy pierwszy standard na świecie, który nierozerwalnie związany był z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Kilka lat później instytucja opublikowała odświeżoną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to niemałe znaczenie do dnia obecnego.

TÜV Rheinland
Norma iso 14001 a zarządzanie środowiskowe w organizacjiKażda organizacja ma postawione pewne cele, do których osiągnięcia nieustannie dąży. Jeśli się je osiągnie, stawia się nowe, bo na tym oparty jest rozwój każdego przedsiębiorstwa. Kiedy chodzi o normę iso 14001, pozwala ona zbudować System Zarządzania Środowiskowego. Oparte jest to wówczas o podejście procesowe, czyli podane wyżej udoskonalanie działania każdej organizacji. Zacząć trzeba od planowania, od jakiego płynnie przechodzi się do działania.

Rynek międzynarodowy a norma iso 14001 – standard jakościPrzez pierwsze dziesięciolecie trwała generalna akceptacja oraz przyswajanie normy ISO 14001 na rynku międzynarodowym. Powoli wydawane były potwierdzenia dotyczące tej normy, natomiast do 2005 roku wydano ich przeszło 111 tysięcy. Obowiązywały one na terenie 138 państw, co w znaczącym stopniu wpływało na podejście przedsiębiorców. W naszym kraju oficjalnie normę tę wydał Polski Komitet Normalizacyjny, a miało to miejsce w 2005 roku. Oznaczenie tej normy to szczegółowo PN-EN ISO 14001:2005.

Menedżer w pracy
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Sposoby określania jakości z norma iso 14001 – prawa rynku Ściśle związane z normą iso 14001 są ustalone zasady. Nazwać je można jako cykl Deminga, szczegółowo znany jako PDCA. Cykl ten polega na stopniowym osiąganiu kolejnych etapów działania oraz doskonalenia działania danej organizacji. Początkowym etapem jest planowanie, z języka angielskiego – to plan. Następne to do – wykonywać, to check – sprawdzać i to act – działaj. Niezwykle ważne w całym procesie jest uprzednie zidentyfikowanie aspektów środowiskowych.