Kiedy potrzebna jest pomoc prawnika?

Z jakiej przyczyny warto zlecić prawnikowi prowadzenie postępowania sądowego? Nie każdy proces wymaga uczestnictwa radcy prawnego w charakterze pełnomocnika. Jest parę postępowań, które to z uwagi na nieskomplikowany charakter nie wymagają jego udziału. Przynależy do nich dla przykładu postępowanie o potwierdzenie zyskania spadku. Rzecz jasna od tej zasady zdarzają się odstępstwa. Adwokat jest nieodzowny w postępowaniach cywilnych (np. o alimenty), w sprawach rodzinnych, a z pewnością w gospodarczych.


Prawo
Autor: controlarms
Źródło: www.flickr.com
Asysta radcy prawnego w sprawach sądowych polega na zastępowaniu reprezentowanej przez radcę prawnego strony procesu a dodatkowo realizowaniu za nią działań mających związek z przygotowywaniem wszelkiej korespondencji dotyczącej procesu (pozwu, skarg jak też innych wniosków) i - co najistotniejsze - adwokat (do sprawdzenia na tej stronie) bierze aktywny udział w rozprawie, także zadaje pytania powodom. W tym miejscu na uwagę zasługuje również to, że poczynając od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy kodeksu cywilnego.

Nakładają one dzisiaj na uczestników postępowania nowe, bardziej restrykcyjne zobowiązania, do których należy przedstawienie w pozwie oraz odpowiedzi na pozew wszelkich stwierdzeń a także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń a także dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni że nie zgłosił ich w pozwie albo innym piśmie przygotowawczym bez swej winy bądź że uwzględnienie spóźnionych stwierdzeń jak także dowodów nie spowoduje zwłoki w zidentyfikowaniu przedmiotu sprawy. W tym miejscu więcej informacji: [www].

Należy także zaakcentować, iż z uwagi na te zmiany udział radcy prawnego w przebiegu pierwszej instancji jest bardzo znaczący właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób kompletny postępowania dowodowego. Kiedy mamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze zalecane jest zatrudnienie adwokata do (a gdy szukasz adwokata w Warszawiehttp://kancelaria-cpr.pl/) udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, a w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji czy kontrakcji na nią.


prawo na świecie
Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Należy też zaakcentować, że koszty udziału prawnika w procesie będą, co do zasady, zwracane przez stronę przegraną na podstawie stosownego orzeczenia. Sąd ma możliwość także zwolnić strony postępowania z opłat sądowych jeśli ich sytuacja materialna to uzasadnia.