Nasze prawo

Jak przebiega praca komornika?

Windykacja jest pojęciem oznaczającym dochodzenie swoich roszczeń. Można wyodrębnić dwa ogólne. Pierwszy typ to windykacja polubowna, druga z kolei to windykacja sądowa. Podstawową różnicą jest tutaj chęć współpracy osoby dłużnej komuś pieniądze.

W W polubownej dłużnik jest monitorowany w celu spłaty zadłużenia, w drugim przypadku proces jest z wyroku sądu, kiedy dłużnik nie chce współpracować. W takiej sytuacji wyrok uzupełniony jest o klauzulę mówiący o możliwej egzekucji komorniczej. Jest ponadto drugi podział (a gdy szukasz adwokata w Warszawie od podziału majątku: więcej) typów windykacji. Wyodrębnia on windykację polubowną, sądową, komorniczą oraz karną. Z pierwszym sposobem windykacji spotykamy się wówczas, jeśli podmiot gospodarczy prowadzi rozmowy z dłużnikiem w formie listownej lub rozmów telefonicznych, czy też spotkań personalnych. Drugi typ ma miejsce w przypadku, kiedy sąd wydał wyrok lub nakaz zapłaty. Trzeci rodzaj windykacji to windykacja komornicza i pokomornicza. Ma ona miejsce w sytuacji, kiedy wkracza do działań komornik. Czwarty typ to windykacja (hiperłącze do strony) karna, czyli prowadzenie postępowania karnego.

Paragraf

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W przypadku trzecim, a więc windykacji komorniczej mamy do czynienia z niemałą ilość konkretnych etapów takiego procesu. Pierwszym podstawowym działaniem komornika jest staranie się zająć konto bankowe osoby zadłużonej (polecam tego komornika). Konfiskowana kwota jest zawsze jedynie częścią wynagrodzenia osoby dłużnej, ponieważ powinien on posiadać jakieś środki na życie.

Jeśli mamy sytuację, kiedy kwota zadłużenia jest niezwykle duża, to może się zdarzyć, że skonfiskowane zostaną nie tylko dochody z konta, ale również własność taka jak auto, wartościowe przedmioty czy nawet mieszkanie i dłużnik będzie zmuszona się wyprowadzić. Przedmioty z takich akcji wysyła się na licytacje komornicze. Wystarczy wyszukać w internet np. hasło licytacje komornicze Wrocław, aby znaleźć się na odpowiednią stronę, na której znajdują się tego rodzaju licytacje (szerzej o licytacjach na forum). Można też po prostu wyszukać komornik Wrocław i skontaktować się osobiście w celu uzyskania wiadomości o aukcjach. Warto jeszcze napomknąć, że zawód komornika to bardzo ciężka praca. Ludzie zwykle czują nienawiść do takich osób.