dłużnik

21
Mar

Mnogość opcji do wyboru a pomoc profesjonalistów

Banknoty euro
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nieprosty temat, jakim niezaprzeczalnie jest dziś skup długów od osób fizycznych, wymaga wręcz opinii i pomocy doświadczonych fachowców. Dzięki dokładnej oraz bardzo wnikliwej analizie czy obserwacji różnych przypadków dysponują oni użyteczną, bo praktyczną wiedzą. Jest ona wręcz nieoceniona przy rozwiązywaniu różnego typu problemów wiążących się z odzyskiwaniem długów od osób prywatnych. Dzięki długotrwałej tradycji oraz dostosowaniu się do potrzeb klientów mamy opcję docierania wciąż dalej.
21
Mar

Jak przebiega praca komornika?

Młotek sędziego
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Windykacja jest słowem, którego podstawowe znaczenie to dochodzenie roszczeń. Zwykle wyodrębnia się dwa ogólne. Pierwszy rodzaj to windykacja polubowna, druga z kolei to windykacja sądowa. Podstawową różnicą jest tutaj chęć współpracy dłużnika.
14
Mar

Czym zajmuje się komornik?

Porady prawne
Źródło: prawo.legeo.pl
Praca komornika jest na pewno wyjątkowo ciężkim zajęciem. Na ogół ludzie żywią do osób wykonujących taki zawód nie tylko niechęć, ale także wręcz agresję. Wynika to oczywiście z zakresu działań komornika. Praca komornika jest także zajęciem niezwykle niebezpiecznym i wymagającym poświęcenia. Do głównych działań komornika należy włączyć ściąganie długów. Działanie takie ma sporo etapów. Na początku windykacja należności polega na wejściu na konto bankowe. Konfiskuje się przeważnie sporą część wynagrodzenia dłużnika, aczkolwiek nie całość, aby pozostawić mu jakieś środki do życia. Czasami jednak ma miejsce tego typu sytuacja, kiedy dłużnik nie posiada żadnych pieniędzy i nie ma możliwości tego typu działanie.
Syndicate content