komornik

21
Mar

Jak przebiega praca komornika?

Młotek sędziego
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Windykacja jest słowem, którego podstawowe znaczenie to dochodzenie roszczeń. Zazwyczaj wyodrębnia się dwa podstawowe. Pierwszy rodzaj to windykacja polubowna, druga natomiast to windykacja sądowa. Główną różnicą jest tutaj nastawienie dłużnika.
14
Mar

Czym zajmuje się komornik?

Porady prawne
Źródło: prawo.legeo.pl
Zawód komornika jest bez wątpienia bardzo ciężkim zajęciem. Na ogół ludzie żywią do ludzi pracujących w tym zawodzie nie tylko niechęć, ale także wręcz nienawiść. Główną przyczyną takich emocji jest oczywiście zakres jego działań. Praca komornika jest również zawodem wyjątkowo niebezpiecznym i wymagającym poświęcenia. Do głównych działań komornika można zaliczyć ściąganie długów. Proces ten ma kilka etapów. Początkowo windykacja długu opiera się na wejściu na konto bankowe. Zajmuje się na ogół dużą część wynagrodzenia dłużnika, aczkolwiek nie wszystko, aby nie zabierać wszystkich środków na życie. Niekiedy jednak ma miejsce tego rodzaju sytuacja, kiedy dłużnik nie posiada żadnych pieniędzy i nie jest możliwym tego rodzaju działanie.
Syndicate content