Przepisy budowlane

15
Jul

O jakich aspektach pamiętać podpisując umowę na roboty budowlane?

na placu budowy
Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Podpisując umowę na roboty budowlane należy wiedzieć o najważniejszych założeniach prawnych, które staną się dla nas gwarancją zachowania bezpieczeństwa w sytuacji jakichkolwiek nieścisłości. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których istnieje ryzyko utraty zainwestowanego majątku lub też dużych kar pieniężnych. Do najważniejszych elementów, jakie powinny się znaleźć w zapisie należy określenie rodzaju prawnego takiego dokumentu. Konieczne jest zapisanie w tym miejscu, że umowa odnosi się do konkretnego skutku prac budowlanych, a nie tylko do budowania ze starannością.
28
Feb

Konsultacje inżynierskie a fidic

Kodeksy
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wywodząca się z Francji organizacja fidic zaliczana jest do nienależących do rządu federacji, uznawanych przez ONZ oraz Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Istotnym celem, jaki postawiony został przez fidic, jest promocja ogólnych spraw i zadań postawionych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Rozważając obowiązujące dzisiaj prawo własności nieruchomości można zaobserwować różnicę w jego egzekwowaniu, szczególnie gdy rozważa się owe prawo na przestrzeni zmieniających się w naszym kraju rządów.
Syndicate content