• Normy budowlane,  Prawo w sektorze budowlanym,  Przepisy budowlane

    O jakich rzeczach powinno się pamiętać podczas podpisywania umowy na roboty budowlane?

    Zawierając umowę na roboty budowlane musimy pamiętać o najważniejszych aktach prawnych, jakie staną się dla obu stron gwarancją poczucia pewności w sytuacji jakichś nieścisłości. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których istnieje ryzyko dużych strat finansowych lub też wysokich kar pieniężnych. Do najważniejszych elementów, które powinny pojawić się w umowie zalicza się określenie rodzaju prawnego tego typu umowy. Konieczne się zdaje określenie w paragrafie, że dokument tyczy do konkretnego efektu działań budowlanych, a nie tylko do starannego wykonywania prac.

  • Normy budowlane,  Prawo w sektorze budowlanym,  Przepisy budowlane

    Konsultacje inżynierskie a fidic

    Znana z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród nienależących do rządu federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Najważniejszym celem, jaki postawiony jest przez fidic, jest promowanie generalnych spraw i zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Patrząc na obowiązujące dzisiaj prawo własności nieruchomości można zaobserwować różnicę w jego egzekwowaniu, szczególnie gdy przeanalizuje się dane prawo na przestrzeni zmieniających się w naszym kraju ustrojów.