• Normy budowlane,  Prawo w sektorze budowlanym,  Przepisy budowlane

    O jakich rzeczach powinno się pamiętać podczas podpisywania umowy na roboty budowlane?

    Podpisując umowę na roboty budowlane należy pamiętać o najważniejszych założeniach prawnych, jakie staną się dla obu stron gwarancją poczucia bezpieczeństwa w sytuacji jakichkolwiek nieścisłości. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których może się pojawić ryzyko dużych strat finansowych lub też dużych kar pieniężnych. Do najważniejszych elementów, jakie muszą pojawić się w umowie należy określenie rodzaju prawnego takiego dokumentu. Konieczne jest zapisanie w tym miejscu, że dokument odnosi się do konkretnego efektu działań budowlanych, a nie tylko do budowania ze starannością.

  • Normy budowlane,  Prawo w sektorze budowlanym,  Przepisy budowlane

    Konsultacje inżynierskie a fidic

    Znana z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród nienależących do rządu federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Najważniejszym celem, jaki postawiony jest przez fidic, jest promowanie generalnych spraw i zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Patrząc na obowiązujące dzisiaj prawo własności nieruchomości można zaobserwować różnicę w jego egzekwowaniu, szczególnie gdy przeanalizuje się dane prawo na przestrzeni zmieniających się w naszym kraju ustrojów.