• Edukacja w Polsce i na świecie

    Studia podyplomowe umożliwiają pozyskać kolejne umiejętności i dodatkowy zawód

    Studia podyplomowe, stają się aktualnie bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, jakie pomyślnie zakończyły studia II stopnia i planują nadal się edukować w wybranym kierunku albo pragną zdecydowanie zwiększyć zakres swojej wiedzy, jak także zdolności w innych dziedzinach. Studia podyplomowe umożliwiają również nabyć kolejny zawód, dlatego że kończąc inny kierunek aniżeli ten, którego uczono się na studiach magisterskich, nabywa się możliwość świadczenia pracy w takim kierunku, np. nauczyciel WF-u ma możliwość zakończyć studia podyplomowe na kierunku geograficznym i w ten sposób zyskuje uprawnienia do nauczania także tego przedmiotu w szkole.