• Nasze prawo

    Patenty to opcja na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku

    Staranie się o zdobycie stosownego dla siebie patentu dość często jest przez nas kojarzone wyłącznie z ludźmi, którzy dokonali jakiegokolwiek nowatorskiego odkrycia i chcieliby zapewnić sobie do niego wyłączne prawo. W praktyce jednak te rzeczy są wymagane w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, i wcale nie korzystają z nich tylko ci najwięksi wynalazcy. Nierzadko dochodzi przykładowo do tego, że firma działająca w określonej branży wymyśla dla siebie nowe rozwiązanie, nieużywane w żadnym innym miejscu.