O jakich aspektach pamiętać podpisując umowę na roboty budowlane?

Zawierając umowę na roboty budowlane należy wiedzieć o najważniejszych założeniach prawnych, które będą dla nas gwarancją zachowania bezpieczeństwa w sytuacji jakichś uchybień. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których może się pojawić niebezpieczeństwo dużych strat finansowych lub też dużych kar pieniężnych. Do najważniejszych elementów, które muszą się znaleźć w zapisie należy określenie rodzaju prawnego takiego dokumentu. Istotne jest określenie w paragrafie, że dokument odnosi się do jakiegoś skutku działań budowlanych, a nie tylko do budowania ze starannością.
prace budowlane
Autor: WOVOC
Źródło: http://www.flickr.com
Innymi słowy trzeba opisać cel prac, sprecyzowany zakres działań, opisać szczegółowo co ma być postawione i w jakim terminie. W takich zapisach najlepiej jest spisać umowę o dzieło. Bardzo ważnym elementem takich ustaleń musi również być określenie osób reprezentujących obie strony. Trzeba w tym miejscu wskazać konkretnego przedsiębiorcę wraz z zaznaczeniem tego, czy strona umowy jest firmą czy osobą prywatną, spółką itp. Kolejnym niezwykle istotnym składnikiem takiej umowy jest kaucja gwarancyjna (więcej: http://prawoinwestycji.pl/zagadnienia-cywilnoprawne/art,68,kaucje-gwarancyjne-a-upadlosc-generalnego-wykonawcy.html). Szczegółowe opisanie kaucji oraz sytuacji, w których będzie ona zwrócona jest pewnikiem naszego bezpieczeństwa. W umowie takiego rodzaju musi mieć miejsce również paragraf mówiący o tym, z czyich materiałów realizowana jest inwestycja. Tutaj należy poza określeniem strony umowy odpowiedzialnej za zakup materiałów opisać dokładne ceny wszelkich produktów oraz ceny robocizny.http://www.prawoinwestycji.pl/
Niezwykle ważna jest także cena. Kwota ta może być różnie nakreślona, nierzadko zależy ona bezpośrednio z licznymi czynnikami budowy i trzeba określić wszystkie zmienne, które mogą mieć wpływ na opcjonalne zmiany w cenie. Budowy zwykle dzielą się na parę etapów. Należy więc określić w umowie szczegółowe terminy wszelkich części prac. Określając daty trzeba również wskazać dokładne skutki finansowe nie dotrzymania warunków umowy. Nie bez znaczenia może się okazać sposób i forma płacenia za realizację całego planu budowy. Nie warto bez wątpienia płacić za wszystko z góry.

Prawo oczywiście tego nie zabrania, ale patrząc wszelkie oszustwa dzikiego rynku usług budowlanych należy wnosić opłaty w ratach po zrealizowaniu każdego etapu budowy. Bez wątpienia należy również poznać ustawy prawa budowlanego (więcej na ten temat). Należy znać najważniejsze przepisy oraz ustawy prawo budowlane regulujące, ponieważ tylko tak uchronimy się przed ryzykiem przy tak potężnych inwestycjach.