• Nasze prawo

    Jaki podatek jest najlepszy w przypadku najmu nieruchomości? Doradztwo podatkowe pomaga

    Podatki w naszym kraju są nieco zagmatwane. Można rzec, iż właściwie płacimy je od wszystkiego. Też właściciel mieszkania najmowanego powinien płacić podatek za najem. Ma on aczkolwiek prawo wyboru typu opodatkowania, co ma wpływ na wysokość obciążenia. Jednakże takie prawo mają osoby, które nie posiadają działalności gospodarczej w zakresie wynajmu.

  • Nasze prawo

    Jak przebiega praca komornika?

    Windykacja jest pojęciem oznaczającym dochodzenie swoich roszczeń. Należy wyodrębnić dwa ogólne. Pierwszy rodzaj to windykacja polubowna, druga z kolei to windykacja sądowa. Nadrzędną różnicą jest tutaj chęć współpracy osoby dłużnej komuś pieniądze.