• Nasze prawo

    Jaki podatek jest najlepszy w przypadku najmu nieruchomości? Doradztwo podatkowe pomaga

    Podatki w Polsce są dość zagmatwane. Można rzec, że w zasadzie płacimy je od czegokolwiek. Także posiadacz mieszkania wynajmowanego musi opłacać podatek za najem. Posiada on jednakże możliwość wyboru rodzaju opodatkowania, co wpływa na wielkość obciążenia. Jednakże takie prawo mają osoby, które nie mają działalności gospodarczej w zakresie najmu.

  • Nasze prawo

    Jak przebiega praca komornika?

    Windykacja jest pojęciem oznaczającym dochodzenie swoich roszczeń. Należy wyodrębnić dwa ogólne. Pierwszy rodzaj to windykacja polubowna, druga z kolei to windykacja sądowa. Nadrzędną różnicą jest tutaj chęć współpracy osoby dłużnej komuś pieniądze.