• Edukacja w Polsce i na świecie

    Jak duże opcje stoją przed kadrą nauczycielską podczas niżu demograficznego?

    Nauczyciele aktualnie już nie są tzw. świętymi krowami. W końcu obecnie mamy niemały niż demograficzny. Skoro uległa pomniejszeniu liczba dzieci, nie może za bardzo zdziwić, że brak pracy to coraz poważniejsze zjawisko wśród nauczycieli. Naturalnie sytuacja nauczycieli nie jest jakaś tam beznadziejna. Generalnie tacy dobrzy nauczyciele ciągle robią to co potrafią najlepiej. Zresztą byłoby dobrze, gdyby zawsze szli na zwolnienie albo rentę ci belfrzy, którzy w zupełności nie nadają się do owego ze wszech miar wymagającego fachu.

  • Edukacja w Polsce i na świecie

    Studia podyplomowe umożliwiają pozyskać kolejne umiejętności i dodatkowy zawód

    Studia podyplomowe, stają się aktualnie świetnym rozwiązaniem dla osób, które ukończyły studia magisterskie i planują nadal się edukować w konkretnym kierunku albo chcą znacznie poszerzyć poziom własnej wiedzy, jak również umiejętności w innych dziedzinach. Studia podyplomowe umożliwiają również nabyć dodatkowy zawód, ponieważ kończąc inny kierunek niż ten, którego uczono się na magisterce, uzyskuje się szansę wykonywania pracy w tym kierunku, np. nauczyciel Wychowania Fizycznego może ukończyć studia podyplomowe o profilu geograficznym i dzięki temu może uzyskać uprawnienia do nauczania także tego przedmiotu w szkole.