• Edukacja w Polsce i na świecie

    Rzeczywista królowa nauk

    Powszechnie uważa się, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w późniejszych etapach edukacji. Większa część zasadniczych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki. Logika jest podstawowym instrumentem wnioskowania wykorzystywanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści poznają logikę od strony filozoficznej, skupioną na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, natomiast studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.